Tervetuloa uudelle mukavuusalueelle

Asiantuntijatyön maailma on murroksessa. Enää ei riitä, että osaa asiansa, vaan osaaminen on myös kyettävä paketoimaan ja myymään kohderyhmille. Tutkijan pitää perustella projektinsa merkitys apurahalautakunnalle. Yt-neuvottelujen tiimellyksessä kaikkien on haettava omaa työpaikkaansa uudelleen. Tiimi pitää saada puhuttua oman idean taakse.

Työelämä on murroksessa. Nykypäivän työelämässä yhä useampi elättää itsensä yrittäjänä. Tulevaisuustutkijoiden skenaarioissa työprojektit kootaan kun elokuvan tuotanto – lukuisista eri alojen freelancereista. Oma työpaikka luodaan itse.

Bisnes on murroksessa. Entisaikojen liiketoiminta, joka perustui luonnonvarojen huolettomaan tuhlaamiseen, on tullut tiensä päähän. Nykypäivän ja tulevaisuuden kasvualat rakentuvat energia- ja materiaalitehokkuuden, päästöttömyyden, yhteisöllisyyden ja jakamisen, kestävän elämäntavan ja älykkään teknologian ympärille. Liiketoimintaympäristö muuttuu huimaavaa vauhtia niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Vanhoille aloille tulee uusia toimijoita, jotka muuttavat totuttuja bisnesmalleja.

Talous on murroksessa. Raha kulkee uusiin suuntiin – kuluttajalta kuluttajalle, yritysverkostoissa, virtuaalisesti, julkisten palvelujen alustalle rakennetussa liiketoiminnassa, poispäin hiilikuplasta. Uudenlaisia taloudellisen toimeliaisuuden tapoja syntyy jatkuvasti ja toisaalta perinteiset talouden toimijat elävät tiukan muutospaineen alaisina.

On siis luotava uusi mukavuusalue, jolla muutos ei ole pelottava peikko vaan vahva voimavara. Se edellyttää uudenlaisen näkökulman omaksumista, liiketoiminnan sekä omien ja alaisten taitojen ketterää kehittämistä, uusien verkostojen rakentamista – ja myös peloista ja ennakkoluuloista luopumista.

Tukea matkalla uudelle mukavuusalueelle saat tämän blogin artikkeleista.